Magikeren Rosling er tilbake

Et «faktabasert verdensbilde» er Roslings mantra. Metoden er statistikk. Visualisert, animert statistikk. Slik forvandler han tall om til gull. Det har sannsynligvis gjort ham til den forskeren i Norden som flest mennesker har sett snakke. På ted.com, youtube og gapminder.org ligger fargefulle og underholdende filmer om verden, basert på statistikk.
Hans Rosling med verdens mest fargefulle statistikk

Hans Rosling med verdens mest fargefulle statistikk. (gapminder.org)

Siste video er fra TedxChange, en uavhengig TEDkonferanse dedikert til FNs utviklingsmål for årtusenet, et samarbeid mellom TEDx og the Bill & Melinda Gates Foundation.

Roslings presentasjon starter 3:40 ut i videoen.

Via datavisualization.ch.

Her er en gammel Rosling-favoritt, kanskje verdens beste forelesning?

Hans Rosling shows the best stats you’ve ever seen

Å se et lag dypere

Det jeg liker best ved å være ved universitetet er å få andres synspunkter på ting jeg forteller meg selv jeg vet noe om, og så få min verden snudd på hodet av den andres syn på saken.

En slik analyse som påpeker noe sant, som vi kanskje ikke selv så før det ble påpekt er det Derek Sivers presenterte på TED i år, med sin presentasjon «How to start a movement».

Denne har du helt klart 3 minutter ot 10 sekunder til: