fra web/rss/xml/data til google spreadsheets

Aj-aj. Her er et google spreadsheet trick som hadde gått meg hus forbi. Dette er gull for alle som jobber med regneark, uansett hva det skulle være av arbeid. Før eller siden trenger du å importere data fra web/rss/xml eller liknende inn i ditt arbeide. Her er det som må være den enkleste måten å gjøre det på:

Tabell fra html

=importHtml(URL, element, index)
=ImportHtml("http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_India"; "table";5)

bruke xpath
=importXML("URL","XPath expression")
=importXML("http://www.google.com/search?q=live", "//a[@class='l']/@href")

flere

=importData("URL")
=GoogleReader(URL)
=GoogleReader ("http://graphics8.nytimes.com/services/xml/rss/nyt/HomePage.xml", "items title", "false", 1)
=GoogleFinance("symbol", "attribute")
=GoogleFinance("GOOG", "price")
=GoogleLookup("entity", "attribute")
=GoogleLookup("Italy", "population")

Gull!