Perfekt symmetri

Når to roboter kjører samme program for bevegelse, med de samme instrukser på samme tid; er det da to forskjellige, eller den samme bevegelsen?

Her utført til Ravels Boléro. Hvordan oppsettet er forblir meg ukjent, men det som er helt sikkert er at disse krabatene er presise og synkroniserte som kinesiske OL-åpningsseremoni-dansere.

Min gode kamerat Kjartan presenterte for meg en gang elektronisk musikk som perfekt; den er ikke kun presist formulert (som noter på et ark), men også perfekt som matematisk riktig utført (aka spilt av maskinen). Den vil dermed, kunne utføres/avspilles fra «notene» to ganger etter hverandre helt likt. Mennesker upresise, klønete og uforutsigbare vesen kan aldri spille musikk 100% «riktig». En datamaskin som leser en digital fil kan.

Er dette dansens svar på electronica? Måtte ikke dette være en koreografs drøm?