Sequel Pro avløser CocoaMySQL

CocoaMySQL er en fantastisk liten klient til DBMSet mySQL. For Mac. På tross av at cocoamysql alltid fikk jobben gjort, så ser videreføringen i Sequel Pro ut som et steg opp.

Sequel Pro GUI

Sequel Pro GUI.

At CocoaMySQL hverken var fullt av fancy funksjoner eller revolusjonerende teknologier var aldri noe hinder for arbeidsflyten for oss som stort sett jobber med databaser for web. Sequel Pro følger i samme fotspor. Det er først og fremst GUIet som er oppdatert til dagens standard for Mac, så vell som mindre endringer som nærmest likner bugfixer. Personlig er det bare muligheten til å kommentere tabellene som jeg virkelig savnet.

(som er uendelig nyttig hvis du lagrer verdier av typen verdiskalaer, f.eks. 0 – 10 hvor 10 er admin og tallene nedover beskriver ulike tilgangrettigheter, eller tallskalaer som kategoriserer variabler i et analyseopplegg).

En av de viktigste egenskapene til en SQLklient, er at den er enkel å bruke og sette opp. Typisk kjører jeg en lokal server på laptop’n min, og da stort sett en ferdig pakke ala MAMP. At det tar mindre enn 2 minutter å sette dette opp er målet, og dette viderefører Sequel Pro. Se f.eks. instruksene for MAMP/XAMP her.

Jeg snublet over Sequel Pro da cocoamysql, av en aller annen grunn, tok urimelig mye systemresurser i et stort datasett jeg jobber med. Sequel Pro kjører som det skulle være det neste på skjermen her, noe som er langt fram sannheten. At små detaljer som redigering av innhold i celler, reorganisering av tabellstrukturer og bedre håndtering av tabellenes metadata er betydelig smoothere enn før gjør opplevelsen sammenliknbar med forgjengeren, men samtidig et skritt opp. Jobber du med mysqldatabaser på mac, så er Sequel Pro absolutt verdt å ta en titt på. Open source er det også.