Det digitale?

I den posten spør jeg etter hjelp:

Hvilke egenskaper har alle digitale filer til felles?

La oss for enkelhets skyld, et lite øyeblikk, si at nye medier er digitale. I det ligger det en hel haug implisitte egenskaper. Flere av dem er årsaken til at bransjefolk må tenke både to og tre ganger før de tar stilling til nye måter å formidle sitt medieinnhold på.

Ordet digital

Ordet digital, som er avledet fra det latinske ordet for finger (”som kan telles på fingre»), henspiller på teknologi basert på heltall. Nærmere bestemt er digital teknologi basert på totallsystemet, der alt representeres enten med 0 eller 1. -Trond R Braadland (innføring i informasjonsbehandling, 2002) info i parentes fra caplex

Ordbøker: caplex digitalsnl digitalsnl digitaldata

Vi bruker digital som en motsetning til analog.
For ikke å dvele så lenge på dette bruker jeg caplex sin definisjon:

analog (av gr.), tilsvarende, overensstemmende med. — analogi, innbyrdes likhet mellom to ting ved sammenligning. caplex

SNL peker også videre til analogmaskin, der det mekaniske (fysiske forflytninger i maskiner) står sentralt.

Ok, så la meg begynne idémyldringen.
Disse kommer til å bygge på hverandre, så la det bli en tankerekke..

Egenskaper alle digitale filer har

1. Numerisk representasjon (innlysende nok, men hva betyr dette i praksis?)
2. Konkret beskrivelse av data (det er ikke noe ”nesten” i digitale filer, det er enten eller)
3. Identiske kopier (en fil kan alltid kopieres 100% uten at data tapes. Kopien og originalen er 100% like)
4. Lar seg manipulere (programmere). Så sant noe kan beskrives binært, kan det også redigeres/endres. Data kan fjernes, legge til, endre rekkefølge på osv. Dette kan gjøres automatisk.
5. Lar seg distribuere over nettverksteknologi. (for eksempel internett)
6. Kan lagres på mange ulike lagringsenheter (magnetiske: tape, harddisker,[…], flashbaserte minnetyper (dataminne som ikke taper data uten strøm))
7. Kan brukes i digitale informasjonssystemer, og dermed ”sjongleres” på en rikere (i alle fall raskere) måte enn før disse informasjonssystemene (eksempel: relasjonsdatabase)
8. Kan representere (nesten) hva det skulle være (nesten alt). Rike 3Dlandskaper, årsregnskapet for UiB, et pressefoto og en telefonsamtale.
Kudos til deg som kommer på hva som ikke kan beskrives binært! (og ikke kom med følelser, de vet vi knapt selv hvordan vi skal beskrive og uttrykke.. ) Når det kommer til sosiale relasjoner, så vil jeg gjette på at noen allerede har skrevet noe om dette i forhold til communety websider og sql. Om noen har noe trivelig lesning og dette, så shoot.
9. Er både informasjons og kulturbærere.

noe flere?