Det digitale?

I den posten spør jeg etter hjelp:

Hvilke egenskaper har alle digitale filer til felles?

La oss for enkelhets skyld, et lite øyeblikk, si at nye medier er digitale. I det ligger det en hel haug implisitte egenskaper. Flere av dem er årsaken til at bransjefolk må tenke både to og tre ganger før de tar stilling til nye måter å formidle sitt medieinnhold på.

Ordet digital

Ordet digital, som er avledet fra det latinske ordet for finger (”som kan telles på fingre»), henspiller på teknologi basert på heltall. Nærmere bestemt er digital teknologi basert på totallsystemet, der alt representeres enten med 0 eller 1. -Trond R Braadland (innføring i informasjonsbehandling, 2002) info i parentes fra caplex

Ordbøker: caplex digitalsnl digitalsnl digitaldata

Vi bruker digital som en motsetning til analog.
For ikke å dvele så lenge på dette bruker jeg caplex sin definisjon:

analog (av gr.), tilsvarende, overensstemmende med. — analogi, innbyrdes likhet mellom to ting ved sammenligning. caplex

SNL peker også videre til analogmaskin, der det mekaniske (fysiske forflytninger i maskiner) står sentralt.

Ok, så la meg begynne idémyldringen.
Disse kommer til å bygge på hverandre, så la det bli en tankerekke..

Egenskaper alle digitale filer har

1. Numerisk representasjon (innlysende nok, men hva betyr dette i praksis?)
2. Konkret beskrivelse av data (det er ikke noe ”nesten” i digitale filer, det er enten eller)
3. Identiske kopier (en fil kan alltid kopieres 100% uten at data tapes. Kopien og originalen er 100% like)
4. Lar seg manipulere (programmere). Så sant noe kan beskrives binært, kan det også redigeres/endres. Data kan fjernes, legge til, endre rekkefølge på osv. Dette kan gjøres automatisk.
5. Lar seg distribuere over nettverksteknologi. (for eksempel internett)
6. Kan lagres på mange ulike lagringsenheter (magnetiske: tape, harddisker,[…], flashbaserte minnetyper (dataminne som ikke taper data uten strøm))
7. Kan brukes i digitale informasjonssystemer, og dermed ”sjongleres” på en rikere (i alle fall raskere) måte enn før disse informasjonssystemene (eksempel: relasjonsdatabase)
8. Kan representere (nesten) hva det skulle være (nesten alt). Rike 3Dlandskaper, årsregnskapet for UiB, et pressefoto og en telefonsamtale.
Kudos til deg som kommer på hva som ikke kan beskrives binært! (og ikke kom med følelser, de vet vi knapt selv hvordan vi skal beskrive og uttrykke.. ) Når det kommer til sosiale relasjoner, så vil jeg gjette på at noen allerede har skrevet noe om dette i forhold til communety websider og sql. Om noen har noe trivelig lesning og dette, så shoot.
9. Er både informasjons og kulturbærere.

noe flere?

Skrevet av

Eirik

Poster av denne "forfatteren" er fra min gamle blogger-blog. (men også den jeg stadig er logget inn med..)

4 kommentarer til «Det digitale?»

 1. Noen førsteinntrykk:

  Kan lukt representeres binært? Og hvordan er det med taktile/haptiske sanseinntrykk (Hvis noen berører deg på kinnet)?

  De kan komprimmeres – men det er gjerne en spesialisering av punkt 4?

  De er ikke-fysiske? Det er ogsÃ¥ gjerne en variant av det du har beskrevet, men kanskje det kan være nyttig? Det er strengt tatt ikke noen fysiske begrensninger som hindrer meg i Ã¥ «lagre» en kopi av f eks binærdataen til et digitalbilde i hodet mitt, for sÃ¥ Ã¥ gjenskape det pÃ¥ et senere tidspunkt. Hjernen min er nok ikke i stand til det, men det finnes personer (f eks autister) som nok har denne egenskapen. Tilsvarende er umulig for fysiske objekter.

  Jeg er ogsÃ¥ en anelse kritisk til det første punktet ditt – «numerisk» representasjon. Det korrekte er vel «binær» representasjon? Binært er vel ikke helt synonymt med numerisk, i og med at binært tross alt representeres via tilstander (av/pÃ¥, 1/0) og ikke nødvendigvis nummer :)

  Og «konkret beskrivelse» krever antageligvis noe mer konkretisering :) Hva mener du mer det? Et bilde av en solnedgang som er tenkt som en representasjon av livets høst, er ikke nædvendigvis ikke spesielt konkret? Eller er det helt pÃ¥ siden av det du har tenkt?

  Punk 9 – Hva mener du med at alle digitale filer er bÃ¥de informasjons- og kulturbærere? Jeg kan lett lage en digital fil som bare bestÃ¥r av søppel, for eksempel ved Ã¥ bruke en editor til Ã¥ kombinere binærdata fra 5 programmer til en fil. Det er fremdeles en digital fil, men innholdet er bare støy. Tilsvarende kan jeg gjøre en tilfeldig omstokking pÃ¥ innholdet i en bildefil. Gjør jeg det nok ganger vil dette ogsÃ¥ bare være støy, men fremdeles være en digital fil.

  Kan komme med en del tilsvarende betraktninger, men det fÃ¥r meg til Ã¥ tenke: Er det definisjonen din av «digital fil» som er for vid? Det siste punktet mitt inkluderer jo som sagt støy (i motsetning til informasjon), men det er kanskje pÃ¥ utsiden av det du tenker pÃ¥?

 2. De kan komprimeres Рmen det er gjerne en spesialisering av punkt 4? enig (med zips lov og spiffs lov og hva det n̴ var, lossy og lossless)

  Ikke fysiske.. hm joa. Eksemplet ditt kan rakst trekkes over i filosofi og luftige forslag om friske framtidsspådommer. (i retning av at vår hjerneaktivitet består av elektriske impulser, som muligens vil kunne (i alle fall med tolkning) beskrives binært, og vil vi da kunne lagre og laste hjerneinnholdet vårt over på en minnepinne?) Men at digitale filer er ikke-fysiske tror jeg kan noteres. (er et magnetband med rekken positiv/negativ/positiv er fysisk egenskap?)

  numerisk i stede for binær er en (kanskje) oversettelsesfeil fra manovich (men min feil). Et av hans prinsipper for nye media er numerisk representasjon, i det at nye medier kan beskrives matematisk (han går i dybden på pixler/vector/voxler/chars/osv). Men du har forøvrig rett, det er binært jeg mener.

  Med «konkret» mener jeg .. nøyaktig. Igjen en spesialisering av binær. MÃ¥let var at en konkret beskrivelse kan brytes opp i moduler (som igjen er et av m sin prinsipp), slik at filen som inneholder «0110111101101011» («ok») kan brytes ned i «o» og «k», og settes sammen til «0110101101101111» («ko»). dette er kanskje bare et litt svakt forsøk pÃ¥ Ã¥ vise sammenhengen mellom konkret (eller binær) og modulær.
  Skal tenke på den..

  Informasjon, kultur, støy.
  Her er det mye som kanskje bør defineres pinelig nøyaktig. Men mÃ¥let er Ã¥ peke pÃ¥ allsidigheten bÃ¥de i potensial og bruk. Det ligger kanskje litt i dagligtalen til generasjonen over oss at «filer» har med jobb Ã¥ gjøre, og er noe som ikke har noe med kultur Ã¥ gjøre (da kultur som høykultur).
  Kun de særeste (men de finnes) vil kategorisere (digital?)støy som kultur. Men selv dette kan sees på som en del av kulturen (komprimeringsstøy i lossy komprimerte filmer f.eks.) Eller ut av det digitale, tv-antennen som aldri står riktig plassert når Brann spiller kamp.

  Hva med Ã¥ omskrive punktet til… «…» eller bare slette det, alt henger liksom sammen..

  Det greieste hadde vært en kort og konsis definisjon, og sÃ¥ snudd pÃ¥ det og trekke ut relevante egenskaper, men jeg finner ingen god definisjon pÃ¥ «digital fil».

 3. Kort kommentar før det er natt: Hva med Ã¥ bruke «digitale dokumenter» istedenfor «digital fil»? Selv om ordet «fil» vel opprinnelig kommer fra samme ordet «File» – altsÃ¥ et digitalt dokument, har vel ordet «fil» / «file» innen IT fÃ¥tt en annen betydning enn «dokument». Fil kan vel, som jeg sa, ogsÃ¥ brukes for Ã¥ omtale støy / søppel, mens dokument kanskje kan defineres til Ã¥ være noe som er mer meningsbærende? Skjønt, det er vel bare et spørsmÃ¥l om definisjoner. :)

  Skal tenke mer!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *