Trenger vi antropologer for å forstå nye medier*?

Her gang jeg ser noe nytt fra Michael Wesch innser jeg at særlig sosiale medier krever tolkning av folk som er gode på mennesker og kulturer. En teknolog ville aldri ha gjort så mange kule observasjoner om hvordan vi aleine og kollektiv oppfører oss på web. Eller kanskje er bare Dr. Wesch som er et unikum uten sidestykke?

Se hans glimrende introduksjonsforelesning til youtube holdt på Library of Congress sommeren 2008.

* Hva er nye medier? Nye medier er digitale medier som utnytter det digitale spillerommet på en slik måte at det ikke ville vært mulig å gjenskape medieproduktet før datamaskinen dukket opp. Altså er alle «nye medier» digitale medier, mens ikke alle digitale medier er nye medier. Sosiale medier er igjen en underkategori av nye medier.

 • Medier (mediert kommunikasjon)
  • Digitale medier (medier i et digitalt domene)
   • Nye medier (digitale medier som ikke kun er en digital representasjon av et medium, men som gjør noe som ikke var mulig før den moderne datamaskinen)
    • Sosiale medier (nye medier med fokus på menneske-til-menneske kommunikasjon, ikke-institusjonalisert distribusjon. Alle er en innholds-produsent.)

En passe meningfull måte å håndtere nye digitale sosiale medier på? Jeg synes det.

Utvide django admin

Alt i django er mer eller mindre tilgjengelig for å utvides. Koden er åpen, og den som vil knote seg fram til nye løsninger kan bare sette i gang. I denne posten viser jeg hvordan du får tak i verdier fra fra dine modeller fra admin-panelet via change_form.html

Fordelen med rammeverk er selvsagt at noen allerede har tenkt på det aller meste fra før, ulempen er at du ikke vet hva de tenkte da de skreiv koden. Det meste er vell dokumentert et-eller-annet sted, men hvor skal du begynne å leite? Google, så klart, men hvilke søke-termer?

Min klasse i models.py har mange verdier, som dermed er representert med samme kolonne-navn i databasen. Men hvordan henter jeg disse enkeltvis ut når jeg skal redigere objektet fra admin-panelet? Hva heter objektet?
{{ obj.verdi }}, {{ object.verdi }} ?

Hvordan skal man gjette slikt?

Vell, det heter {{ original.verdi }}.
Dette er sakset ut fra min nå redigerte /templates/admin/appname/app/change_form.html (eksempler på appname og app: flatpages/flatpage)

{% block form_top %}
{% if original.url and original.organization != 'nytimes.com' %}
< iframe src ="{{ original.url }}" width="100%" height="500">   
{% endif %}

Ja, jeg vill ha en iframe som viser nettsiden som er laget, men ikke hvis den ligger hos nytimes.com, for de videresender panelet mitt til sin artikkel.