Kvalitativ analyse – hvilket verktøy?

Uansett hvilke forskningsmetoder du måtte foretrekke, så er det mange metoder innen samfunnsfagene som før eller siden er innom ideen om intervjuer. Det er rett og slett ikke så dumt å prate med folk. Intervjuer i forskningssammenheng tas typisk opp på bånd (eller mp3 som det heter i dag). Videre transkriberes dette om til tekst, noe som er en langsom og overraskende kjedelig affære. Resultatet er tekst, som så skal analyseres.
Også hvordan og hva en analyse av intervjuer er, kan diskuteres og strides om. Jeg skal ikke gjøre det nå, men stille meg et spørsmål jeg har stille meg selv før:

Finnes det ikke noen enkle verktøy for å annotere spørsmål og svar i transkriberte intervjuer for enkel sammenlikning av resultater?

Da jeg skreiv masteroppgave brukte jeg fargestifter, saks og papir. Det fungerte bra en stund, men etter en del intervjuer begynner det å bli mye papirstrimler over alt, og en lett vind kan lage kaos i harmonien fortere en du kan si «kvalitativ analyse».

Low-tech analyse

Lo-tech analyse

Konvolutt-analyse

Fargestifter, saks og post-its funker, men skalerer dårlig.


Et alternativ er nvivo, jeg vet folk gjør det. Men; nvivo funker bare på Windows og koster flesk. Blir jeg fortalt. Så hva gjør man da? Lager et verktøy selv? Klippe/lime inn i Excel eller en database?

Vell, Joakim Karlsen tipset om et alternativ: TAMS Analyzer. At det er noe overveldende og forvirrende ved første øyekast kan jeg godt si meg enig i, men ved en litt nærmere titt kan det se om som TAMS Analyzer er just det jeg (vi?) er på jakt etter?

Det finnes et par videoer på youtube som gir en introduksjon:

Det finnes også en blog.

Ok, jeg gjør et forsøk.

PS: hvordan gjør du denne jobben? Hva gjør du etter at intervjuene har blitt til tekst?

Kopiere store foldere på Mac

Har du noengang forsøkt å kopiere hele bilde- eller musikkmappa di, og oppdaget at det var en feil med én fil, som gjør at kopieringen stopper opp og kun en del av mappen blir kopiert?
Jeg har det, og jeg hater det. Hvem designet dette slik?! Vell, nerden i meg vet råd: ved å kopiere via terminalen skjer dette ikke, så dette er verdt å merke seg:

cp -Rp source destination

cp er kommandoen for å kopiere. Parameteret –R gjør kopieringen rekursiv (underfoldere tas også med) og p sørger for at metadata som sist endret og eierskap beholdes.
Slenger du på en -v i tillegg kan du se hva som kopieres i øyeblikket (v for verbose, «pratsom»).

Et eksempel blir da:

cp -Rp -v Pictures Volumes/ekstern500gig/

Det tar fortsatt litt tid å kopiere store foldere, men de blir ikke plutselig avbrutt av tøysete feilmeldinger som hittil ikke har vært nyttige for meg.

Sånn, håper jeg kan huske dette nå da.

cp -Rp -v Pictures Volumes/ekstern500gig/

Lage indexer i mysql med MAMP

Jeg har ikke funnet noen måte å lager indexer på i Sequel Pro, og med det har jeg alternativet klart; i terminalen.

Antagelsen er at mysql kjører i MAMP på OSX (10.5.8).

Åpne terminalen.
Skriv inn

/Applications/MAMP/Library/bin/mysql -uroot -p

kvitter med root-passordet som ut-av-boksen er root.

Velg en database:

mysql> use tabellnavn;

Vis tabellene i databasen (fint å vite hva som finnes):

mysql> show tables;

Sjekk om tabellen har en index:

mysql> show indexes from 2009analyse_int;

Lag en index

mysql> CREATE INDEX minNye_index ON tabellnavn(kolonne_du_vil_lage_index_på);

Done.

PS – Note to self: Behovet for indexer dukket for min del opp når jeg skulle hente ut ca 75.000 rader fra en tabell over nettartikler, hvorav noen var duplikater. For å hente ut kun én linje per unike url gjorde jeg følgende spørring:

SELECT *, COUNT(unik_id) AS duplikat
FROM min_fine_tabell
GROUP BY unik_id
ORDER BY duplikat DESC;

Da kommer duplikatene (med antall større enn 1) øverst, følger alle som er unike.