Lage indexer i mysql med MAMP

Jeg har ikke funnet noen måte å lager indexer på i Sequel Pro, og med det har jeg alternativet klart; i terminalen.

Antagelsen er at mysql kjører i MAMP på OSX (10.5.8).

Åpne terminalen.
Skriv inn

/Applications/MAMP/Library/bin/mysql -uroot -p

kvitter med root-passordet som ut-av-boksen er root.

Velg en database:

mysql> use tabellnavn;

Vis tabellene i databasen (fint å vite hva som finnes):

mysql> show tables;

Sjekk om tabellen har en index:

mysql> show indexes from 2009analyse_int;

Lag en index

mysql> CREATE INDEX minNye_index ON tabellnavn(kolonne_du_vil_lage_index_på);

Done.

PS – Note to self: Behovet for indexer dukket for min del opp når jeg skulle hente ut ca 75.000 rader fra en tabell over nettartikler, hvorav noen var duplikater. For å hente ut kun én linje per unike url gjorde jeg følgende spørring:

SELECT *, COUNT(unik_id) AS duplikat
FROM min_fine_tabell
GROUP BY unik_id
ORDER BY duplikat DESC;

Da kommer duplikatene (med antall større enn 1) øverst, følger alle som er unike.

Sequel Pro avløser CocoaMySQL

CocoaMySQL er en fantastisk liten klient til DBMSet mySQL. For Mac. På tross av at cocoamysql alltid fikk jobben gjort, så ser videreføringen i Sequel Pro ut som et steg opp.

Sequel Pro GUI

Sequel Pro GUI.

At CocoaMySQL hverken var fullt av fancy funksjoner eller revolusjonerende teknologier var aldri noe hinder for arbeidsflyten for oss som stort sett jobber med databaser for web. Sequel Pro følger i samme fotspor. Det er først og fremst GUIet som er oppdatert til dagens standard for Mac, så vell som mindre endringer som nærmest likner bugfixer. Personlig er det bare muligheten til å kommentere tabellene som jeg virkelig savnet.

(som er uendelig nyttig hvis du lagrer verdier av typen verdiskalaer, f.eks. 0 – 10 hvor 10 er admin og tallene nedover beskriver ulike tilgangrettigheter, eller tallskalaer som kategoriserer variabler i et analyseopplegg).

En av de viktigste egenskapene til en SQLklient, er at den er enkel å bruke og sette opp. Typisk kjører jeg en lokal server på laptop’n min, og da stort sett en ferdig pakke ala MAMP. At det tar mindre enn 2 minutter å sette dette opp er målet, og dette viderefører Sequel Pro. Se f.eks. instruksene for MAMP/XAMP her.

Jeg snublet over Sequel Pro da cocoamysql, av en aller annen grunn, tok urimelig mye systemresurser i et stort datasett jeg jobber med. Sequel Pro kjører som det skulle være det neste på skjermen her, noe som er langt fram sannheten. At små detaljer som redigering av innhold i celler, reorganisering av tabellstrukturer og bedre håndtering av tabellenes metadata er betydelig smoothere enn før gjør opplevelsen sammenliknbar med forgjengeren, men samtidig et skritt opp. Jobber du med mysqldatabaser på mac, så er Sequel Pro absolutt verdt å ta en titt på. Open source er det også.