Hva er nye medier.ppt – tanker, notater og spørsmål

I forbindelse med et møte med UiB om pensum til semesteroppgaven fikk vi en powerpointpresentasjon med den juicy tittelen ”hva er nye medider”. Jeg har kastet meg over, og kommentert denne som en slags forberedelse.
Jeg lurer på om jeg er uenig i enkelte ting i denne presentasjonen, jeg venter i alle fall en dypere forklaring på enkelte ting.

NB: oppdatering, jeg har fått svar på de punkter jeg hadde spørsmål om

Da jeg ikke har spurt om lov til å publisere svarene, så utelar jeg navnet på professoren som svarte. Jeg vil likevell publisere svarene da jeg synes de er gode, og oppklarer de hulle denne teksten har.

Denne posten er mine øyeblikkelige kommentarer til innholdet i denne presentasjonen. Jeg kommenterer for å gjøre saken klarere, for min egen del.
Kommentarer er likevel velkomne. Tekst i sitatfelt er teksten fra presentasjonen.

Hva er nye medier?
MEVI270
15.03.07
Perspektiver på nye medier

Tilnærminger:
– Teknologi: egenskaper og typer av applikasjoner

Nett/nettverksbasert, web2.0 (Tim Oreillys tekst om web 2,0), kommunikasjon, flickr, skype, torrent.

– Økonomi: eiendom, institusjoner

Nye fortetningsmodeller. Enkelte ting følger i sporene etter prinsippene i web2.0. Databaser og brukere som verdier, nye vinnere i markedet (del.icio.us, flickr, youtybe, mySpace). Vanskelige forhold mtp opphavsrett, DRM og ellers distribusjon av medieinnhold (og programvare for den del)
Kostnader vs fordeler med nye foretningsmodeller.

En tanke jeg har: vi er midt i en digital revolusjon som vil snu mediekonsumet vårt for all framtid. Et rotteres om å komme opp med den modellen folk vil ha. Vi vet ikke hvordan denne modellen vil se ut, men vi kan anta at de aktører som ikke finner en som passer til sitt innhold, vi dø, og nye aktører vil blomstre.

– Atferd: psykologisk aspekter ved brukere

I alle fall økt fokus rundt dette. Hvordan bruker vi disse nye mediene? Hvorfor bruker vi dem? Hvilke ulemper kan de medføre (overvåkning, og potensielle kriminelle hensikter)? Hvilke fordeler (mellommenneskelige) kan de ha / har de? (kommunikasjon over landegrenser, mellom generasjoner, kulturer osv) Mer effektiv kommunikasjon? Kan man ha ”kvalitetstid” med en lynmedlingsklient/skype/chat?

– Kultur: former for innhold og uttrykksformer

Digital representasjon åpner for nye presentasjonsmåter, også flere ulike basert på samme innhold. Separasjonen av medieinnhold, struktur og design (db, html, css) åpner for alle mulige visuelle presentasjonsmetoder. Dette gjelder ikke bare web, men alle medieproduksjoner der medieinnholdet ligger sentralt i en tilgjengelig db (eller filserver ol).
Kultur lar seg ofte mediere, og er dermed godt egnet for digitale omgivelser. Kultur kan være mye rart, men ”den” kan hovedsaklig kommuniseres med tekst/bilder/video/lyd/animasjon osv. Om følelser ala følelsen det gir å besøke en gammel kirke eller en konsert er det likevel vrient. Informasjon om disse eventene er derimot svært enkle.
Både ”medieinnhold” og presentasjonen kan betraktes som kultur (visuell kultur ved uib, grensesnitt som uttrykksform osv). Digital kultur er svært preget av hvordan grensesnittet ser ut, men er også formet etter de kommunikasjonsformer som brukes (dialog i dataspill f.eks.).

Hva er nye medier? side 2

• Ikke generelle virkninger

???
SVAR:
I tidlig diskusjon av nye medier (og internett) tenkte noen seg at man kunne peke på noen generelle virkninger for alle nye medier eller internetapplikasjoner. Men det er ikke klart at det går an å peke på noen virkninger på tvers av alle applikasjoner. Ta for eksempel spørsmålet om internett fører til mer eller mindre offline sosial kontakt. Det er ikke noe generelt å si om dette. I noen tilfeller har mer internettbruk betydd mindre offline sosial kontakt, i andre tilfeller mer. At det ikke er noen slik generelle virkninger er en indikasjon på at ‘nye medier’ ikke er et enhetlig fenomen.
/SVAR

• Ikke bare ”internett”

Mobiler, digital tv, dab, iPod, ”alt med en skjerm” eller ”alt som kan behandle digitale filer”
Slik jeg ser dette er de former for medieinnhold som lar seg digitalisere. I og med at de kan representeres binært, så kan de også overføres med nettverksteknologi. At nye medier derfor forbinnes med Internett er forståelig, men ikke logisk. Det ville være like naturlig å forbinne nye medier mer skjermer (alle former for digitale displayer) eller harddisker (i alle former).

• Ikke bare digitalt

Her vil jeg ha en forklaring.
Hva fra den analoge verden vil kunne sies å tilhøre disiplinen nye medier? På hvilke premisser kategoriseres de i så fall som ”nye”.

SVAR:
Poenget her – og egentlig er det et poeng fra Handbook of new media – er at man ikke kan identifisere nye medier med digitale medier. Jeg er enig i at digitalt er en del av det som gjør nye medier til nye. Men noen gamle medier forblir gamle medier selv om de blir digitalisert (radio, tv). Digitalisering er en nødvendig men ikke tilstrekkelig betingelse for nye medier. Det interessant nye – fra et sosialt og kulturelt medieperspektiv i alle fall – er de nye tjenestene og de nye tingene som folk har med mediene, og med hverandre gjennom mediene.
/SVAR

Det er innlysende at nye medier og digital kultur gjenspeiles i samfunnet (det er snart en sjeldenhet å møte noen uten de så i øyenfallende hvite ipod-pluggene i øret). Vi har diskusjoner om ”nettmøter” i avisene (som også finnes på nett) og vi snakker stadig oftere om settsider, nettbutikker og digital kultur.

Vi konsumerer også stadig mer og mer media. Særlig unge mennesker (før vi etablerer oss, og blir såkalte familier) bruker nettbaserte medider mer og mer. Vi ser like mye på tv, og hører like mye på radio som før, men bruker disse nye mediene i tillegg. (kilde Schrödingers katt forrige uke nrk.no/katta)

• Underdeterminasjon

???
Hva dette skal bety vet hverken google eller ordnett.
Determinasjon betyr ”bestemmelse”…

SVAR:
Det betyr at medienes egenskaper ikke er fullt ut bestemt gjennom teknologien. Brukerne er med å bestemme medienes egenskaper. Det er rom for medutvikling av mediet etter at det er produsert. Teknologien legger selvsagt føringer på hva som er mulig å gjøre, men hva mediet er – igjen fra et sosialt perspektiv – er hvilke former for bruk som utvikler seg. Ta f.eks. teksting på mobiltelefon. Dette var en bi-funksjon som produsentene ikke hadde aning om skulle slå an. Man trodde tastaturet var uegnet til å skrive på. Men brukerne gjorde det til et nytt medium.
/SVAR

• Interaktivitet

Lysbrytere er også interaktive. Interaktivitet kommer av digital representasjon (programerbarhet). Diskutabelt, men ”gamle” medier kan også være interaktive, digital representasjon gjør bare denne interaktiviteten lettere, og korter ned tilden fra lang til ”on the fly”.
Interaktivitet (i en løs forståelse av termen) i moderne medier gjør i alle fall noe med folk forventninger til å påvirke medieinnholdet på ulike måter. Om det skulle være å stemme på ting, si sin mening (på tv, web, radio..), sette sammen sin egen mediehverdag (kanskje på bakgrunn av hva de selv liker ala tvo, eller rssbasert nyhetssider)

• Sosialt tilstedeværende

???

SVAR:
Det betyr bare at teknologien er sosialt viktig: mobiltelefon er kanskje det beste eksempel. Uten mobiltelefon er du sosialt død. Men også mange applikasjoner på nettet er sentrale i å forme det sosiale (epost, f.eks). Det er mange gamle teknologier som også er sosialt tilstedeværende (aviser, telefon, radio, tv). Men kanskje nye medier er det i enda større grad – i alle fall blant ungdom.
/SVAR

Her lurer jeg igjen på hva det menes. Det kan være den økende graden av sosial programvare (og webvare), hvor kommunikasjon i alle mulige former står sentralt. Deling, ikke bare av stemmer, og ytringer, men også filer som bilder, video.. alle slags digitale filer.

• Rekombinante

Her antar jeg det menes å sette sammen allerede fungerende teknologier (og medier) til hybrider/kollaborative enheter. Eksempler på det kan være nyhetsendinger som viser til nettsider, eller blandinger som medier som flashfilmer, der både tekst, video og lyd blandes sammen til et nytt produkt.
Nettradio/webtv og nettbaserte utstillinger/show/andre events kan muligens også vise denne rekombinasjonen av utrykksformer.
I programvare ser vi innlemming av funksjoner som tidligere var egne programmer (Adobe gjør mye av dette). Operativsystemene (hovedsaklig Mac OSX og Windows Vista) er tydelige tegn på at tidligere tredjeparter blir ”spist opp” og innlemmet i nyeste versjon.

Nye avspillingsmetoder gjør det mulig å konsumere media på nye måter. Nettverksteknologien gjør det mulig å distrubiere på nye måter (ala syndikering i podcasting, streaming, on the fly generering osv)

• Hybride

Både en webside og en radiokanal? (finetune, lastfm, pandora osv)
Et verk i seg selv, og en representasjon av en kunstutstilling?
Både en medieavleser og produksjonsverktøy (flickr + picnik)
Både et sted for å finne og dele informasjon (wikipedia)
Både en TVavspiller og et verktøy for å dele den samme streamen)
Så lenge de er bygget på den normale modellen for datamaskiner (Charles Babbage sin ”the analytical mengine), så kan den samme enheten ha utallige funksjoner, både gamle, nye og kombinasjoner.

• Nettverk

Både i forstand av digitale nettverk og representasjon av sosiale nettverk (den sosiale webben, sql er det nye html osv)

• Allestedsnærværende

Kommer av nettverksstrukturen. Kan nås fra alle steder, kan benyttes av alle (i teori i alle fall). Dette kan også være en poeng som kan forvirre, da dette gjelder for nettbasere medier. Klart nye medier kan være lukkere og begrenset til lokasjon, sted, tid, men de har potensial for å være allestedsnærværende.
(kjenner jeg missliker det ordet nok)

Hva er nye medier? side 3

IKT i deres sosiale kontekst, inkludert:
• Applikasjoner som gjør oss i stand til å kommunisere på ulike måter, og som utvider våre kommunikasjonsmuligheter

Lynmeldinger, skype, sms, mms, mail, IP-telefoni/mobiltelefoni, chat, IRC, forum, MMORPGs, lagbaser FPSs osv..
Slik jeg seg dette er det igjen avhengig av digital representasjon..

• De kommunikative praksiser vi er involvert i for å utvikle og bruke disse verktøyene

Evnen til å interagere med en grensesnitt? Hvordan og hvorfor? Kunnskapskløfter som problemområde?

• De sosiale arrangementene eller organisasjonene som omgir disse applikasjonene og praksisene

Dette er en stor gruppe.. men de store programvareselskapene børe trekkes fram, det samme bør de små (open source, små applikasjoner bygget på hverandre (se alle verktøyene som er bygget på flickrs API eller som lenker blogger/websider sammen)).
W3c og andre prosjekter som utvikler standarder for å muliggjøre åpen kommunikasjon.
Brukergrupper som IGL og andre nettspillgrupper (cyperatleter er også atleter), brukere som møtes gjennom nettdating, grupper på sosiale websider, fora og IRC (og andre chatsystem).
Nye former for produksjon. Eksempelvis jpgmag og andre som kollaborativt utvikler medieprodukter.

Igjen, denne gruppen er enorm, og stadig økende.

Jeg regner med å komme tilbake til denne listen, i en ny versjon etter møtet nå til torsdag.

Skrevet av

Eirik

Poster av denne "forfatteren" er fra min gamle blogger-blog. (men også den jeg stadig er logget inn med..)

5 kommentarer til «Hva er nye medier.ppt – tanker, notater og spørsmål»

 1. Satt her og tenkte pÃ¥ hvorfor jeg anser StreetArt Ã¥ være nye medier – spesielt stensil spraying pÃ¥ vegger og tenkte pÃ¥ at disse er blitt sÃ¥ kjent og blitt sÃ¥ pass ‘mainstream’ pga flickr streems, pga vanlige folk som tar bilder, pga bloggere – og det har pÃ¥virket flere til Ã¥ gjøre det samme. Akkurat som nÃ¥r jeg var i Singapore og sÃ¥ ‘Free Hugs’ plakaten. Grunnen til at jeg ble i hundre var fordi jeg hadde sett videoklipp og lest om aksjonen pÃ¥ internett i form av blogger bÃ¥de kommersielle og ikke. Jeg husker jeg ble sÃ¥ glad fordi jeg kunne da fÃ¥ oppleve noe av denne bevegelsen ‘first hand’ – og det var en hemmelig stemme i hodet som ønsket at noen dokumenterte dette slik at jeg ogsÃ¥ kunne være med i den nye media revolusjonen. Ja – den nye media revolusjonen.

  Av og til lurer jeg pÃ¥ om nye medier er bare Ã¥ finne nye enklere distribusjonsmÃ¥ter av informasjon. Innholdet har en klar betydning – og bør ALDRI neglesjeres. det jeg lurer mest pÃ¥ er om dette konseptet om deling var allerede innebygget i oss eller er det den digitale utviklingen som har – men kanskje det er noe for de teknologiske deterministene (technological determinists – sÃ¥ sÃ¥ rart ut pÃ¥ norsk) Ã¥ fundere pÃ¥. Litt McLuhan er jo pÃ¥ sin plass ogsÃ¥ – medium is the message type ting. Er det innholdet eller er det mediumet som er den nye revolusjonen?

  Jeg hadde vel ikke lest om Viacom som saksøker YouTube hvis Viacom hadde vært bedre selgere og gjort seg 100 ganger mer tilgjengelig. Ja – nye medier er tilgjengelig og delervennlig.

  Argh – mÃ¥ slutte Ã¥ kommentere pÃ¥ bloggen din mens jeg jobber – blir jo hele tiden forstyrret! Men ja…hvor var jeg?

  Er nye medier digitalt? Ja. Er gammel media digital? Ja – det meste er. Hva er det som da gjør dem mer forskjellige? Jeg har lyst Ã¥ tenke litt politikk – at de er med pÃ¥ Ã¥ knuse monopoler som har ødelagt mye kunst og som gjør mye vi vil ha utilgjengelig pga penger. Men sÃ¥ tenker jeg pÃ¥ google og apple og microsoft.

  Men det ligger mye i det – det er en symbolikk med nye medier som sier «media to the people, for the people, by the people» – om enn ikke alltid helt sann. DRM er f.eks. innenfor ‘New Media Rights Movement’.

  SÃ¥ egentlig da – kan vi ikke bare si at nye medier er dataprogramering gjort enkelt og tilgjengelig?

  Hehe Рherregud for en rotete kommentar dame jeg er! Nei Рn̴ m̴ jeg gi meg! Lykke til videre!!!

 2. «Men det ligger mye i det – det er en symbolikk med nye medier som sier “media to the people, for the people, by the people” – om enn ikke alltid helt sann.»

  Det er noe i det, i alle fall med tanke på webben, som tydlig endre seg (strømbasert tankegang, brukerskapt innhold osv) Men om det beskriver fagfeltet som helhet er jeg ikke sikker på. At det besrkiver en del av utviklingen på nett, det kan vi være enige om.

  Programering, og nye medier som informasjonssystemer er en tanke jeg har hatt i hodet de siste dagene. Det er umulig Ã¥ separere ‘medieproduktet’ (filmen, musikken, bildet..) fra informasjonssystemet (avspilleren, som nÃ¥ er et program, og ikke en dings), og dette tror jeg er nærmere sakens kjerne. Med det sier jeg fortsatt at mye medier mÃ¥ være digitale.

  Så til streetart, den ELDSTE formen for kulturuttrykk vi finner (dette er bare litt overdrevet, jeg er ikke helt sikker på hva de eldste kulturuttrykkene vi har er, men jeg vill gjette på at streetart i form av hule/vegg-malerier ligger langt tilbake).
  De er gjort av folket, for folket, men jeg kan ikke se linken til det nye. At kommunikasjonen, og muligheten til å spre informasjonen om f.eks streetart (som normalt ville være en subkultur det er vanskkelig å finne fram til) blir gjort via kanaler vi kan kalle nye medier, det er kansje heller en retning å gå..?

  Nye medier gjør det mulig (via nettverk) Ã¥ koble sammen de 3 særeste menneskene i verden, som interesserer seg for… Ã¥ samle pÃ¥ [sett inn snÃ¥lt og sjeldent objekt]. Disse tre kan, gjennom nye medider (forum, blogg, mms, youtube, whatever som er nettverksbasert og digitalt overførbart over dette nettet) føle et felleskap over landegrenser, tid og sted. Det er da ikke det [snÃ¥le og sjeldene objektet] som en nytt, men mÃ¥ten felleskapet rundt dette objektet som er nytt.

  Er du sikker på at du anser streetart som nye medier, eller vil du bare provosere på deg en øl en dag? (jeg vil diskutere dette, om du tror du har en god forklaring ;))

 3. Ble avbrutt av et trivielt liv og fikk ikke svart deg. SÃ¥ klart setter jeg ting pÃ¥ spissen – og nja – mener jeg egentlig at StreetArt er nye medier – er ikke helt sikker. Ville bare ta opp innhold i ‘nye media’ bølgen. F.eks er det mest populære bildet pÃ¥ flickr’en min dette ‘Dolk-Banksy is sexy’ bildet. Hvorfor det? Er det pga tagsene jeg har pÃ¥ den? Er det fordi det er kunst i forandring som er gjort tilgjengelig? Hva gjør flickr og andre nye medier for StreetArt artister for eksempel? Er det pÃ¥ grunn av nye medier at StreetArt artister er blitt kjendiser? Og hvordan pÃ¥virker de hverandre? Syns det er en litt relevant diskusjon nÃ¥r man skal prøve Ã¥ definere hva som egentlig er nye medier – er det kun en redskap eller produserer den noe ogsÃ¥?!

  Tja – ville nÃ¥ bare stoppe innom og fordype en tanke eller to uten Ã¥ gÃ¥ altfor mye i dybden! En øl diskusjon hadde vært snadder! Kanskje vi skal starte et alkoholinfisert seminar om definisjonen pÃ¥ nye medier? Hehe – Ã¥h sÃ¥ morsom jeg er! Er ledig imorgen (fredag)! Litt for engasjert? Hey – jeg sitter 8 timer – 2 timer med reise – hver dag og kjeder meg og lengter etter slike ting, ok?!! Don’t judge me! ;)

 4. StreetArt og dokumentasjon (bilder) av denne stÃ¥r sterkt pÃ¥ flickr. Det er mange grupper, artister og nyskjerrige som bruker flickr til Ã¥ se pÃ¥ fotogrfier av streetart. Jeg kjenner igjen fenomenet fra egne bilder av streetart i bergen (dolk, strøk osv). De fÃ¥r mange treff. Taggen «streetart» og kanasje «grafiti» stÃ¥r høyt i kurs (min teori).
  Igjen mener jeg at det er systemet (flickr) som er det nye mediet, og ikke selve malingen.

  Skal hverken være dømmende eller kip, men jeg flakser til Praha i dag, hva med lørdag/søndag?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *