Perspektivering – hva om oljen var her?

Oljen har gjort Norge til et av de mest velstående landene i verden. Det er vi sikkert gladere for enn hva vi gir uttrykk for i det daglige. Vi skal ikke kødde med oljebransjen, men heller ikke la dem kødde med oss.

For at vi skal kunne leve med å leve med oljen må vi ta alle forbehold, også worst-case. Utslipp er kanskje det verste som kan skje, og det skjer i Mexico-gulfen. Men hva som noe tilsvarende skjer i Lofoten, eller andre steder hvor det drilles nær oss?

Andy har laget et kart der du kan legge olje-sølet over din by. Jeg la flaket over Lofoten, et vakkert stykke Norge:

Oljeflaget fra Mexico-gulfen flyttet til Lofoten. Et skremmende prospekt

Oljeflaget fra Mexico-gulfen flyttet til Lofoten. Et skremmende prospekt.

Heldigvis er Lofoten langt fra Mexico-gulfen, men kartet er uansett en stilig måte å sette ulykken i perspektiv. Dette unner vi ikke de stakkars New Orleansianerne.