Mer info om OSX på UiB finner du på stavelin.com/uib/guider.

Presentasjon som html

Finner du her