Å se et lag dypere

Det jeg liker best ved å være ved universitetet er å få andres synspunkter på ting jeg forteller meg selv jeg vet noe om, og så få min verden snudd på hodet av den andres syn på saken.

En slik analyse som påpeker noe sant, som vi kanskje ikke selv så før det ble påpekt er det Derek Sivers presenterte på TED i år, med sin presentasjon «How to start a movement».

Denne har du helt klart 3 minutter ot 10 sekunder til: