Send «trygda di» til 1984!

Det er ikke lenger «tillit» og «troverdighet» mediene ønsker av oss, det er lojalitet. Seere, lesere og lyttere skal oppfordres til å delta i medienes produksjoner, for deltagelse skaper lojalitet. Holder den fjerde statsmakt på å nedgraderes til merkevarebaserte tilbydere av overfladisk svada? Hvordan er forholdet mellom dyptgravende journalistisk arbeide, og brukerskapt medieinnhold?
Fortsett å lese Send «trygda di» til 1984!