NRK | BT | VG | DB | AP | DN | AA | HO Dette er et eksperiment for å sammenlikne mobil og nettutgavene av norske aviser. Velges de samme sakene på begge plattformer? Kontakt Eirik Stavelin.