Stavelin.com


Eirik Stavelin, kreativ student ved UiB. Nye medier & informasjonsvitenskap

Digital ..?

Eirik Stavelin 2003 - 2017.

Studerer nye medier og informasjonsvitenskap ved UiB. Digital potet, sjelesørger for personlig elektronik, skaper av kreative bits & bytes. Nye medier, gammel sykkel.